با ما همراه باشید
جلسه اعضا هیئت کارگری با نماینده مجلس شهرستان شهریار جلسه اعضا هیئت کارگری با نماینده مجلس شهرستان شهریار

سیاست

جلسه اعضا هیئت کارگری با نماینده مجلس شهرستان شهریار

صبح امروز جلسه ای با حضور جناب دکتر حق وردی نماینده مجلس و جناب مهندس صنعتی اصل رئیس هیئت ورزش...

مطالب بیشتر