با ما همراه باشید

انتصابات

انتصابات انجمن ووشو کارگری شهرستان شهریار

برگزاری مراسم و اهدا حکم انتصاب آقای محمد رهنما تبار نائب رئیس انجمن ووشو کارگری شهرستان شهریار و اهدا حکم...

مطالب بیشتر