با ما همراه باشید

اخبار مسابقات

برگزاری مسابقات تیمی دارت در اداره فنی و حرفه ای شهریار

مسابقات تیمی دارت ویژه کارآموزان کارگاه های آموزشی و پرسنل مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران شهریار به مناسبت...